Igriva košarka po Sloveniji >> 
Glavni akterji so otroci

- vaditelj mladih košarkarjev mora biti predvsem pedagog
- vaditelji ne smejo pozabiti, da je njihovo delo povezano z veliko odgovornostjo
- mladi košarkarji so igralci s sanjami, zanimanjem, pričakovanjem, težavami ter drugimi najrazličnejšimi čustvi
- z otroki je potrebno biti potrpežljiv
- vaditelj mladih košarkarjev ne dela nikakršnih razlik med »boljšimi« in »slabšimi«

Kaj pomeni biti vaditelj igrive in male košarke

Dober vaditelj ni tisti, ki posnema izkušenejše in uglednejše vaditelje, temveč tisti, ki zna svoje delo prilagajati značilnostim svojih igralcev in ekipe (starost, razvoj, sposobnosti, znanje ...).

S svojim znanjem in izkušnjami mora znati doseči zastavljene cilje. Vaditelj mladih košarkarjev mora biti predvsem pedagog. Imeti mora jasno predstavo o vadbenem procesu in poteku vadbe. Določiti mora jasna in stalna pravila obnašanja. Vaditelji otrok ne smejo pozabiti, da je njihovo delo povezano z veliko odgovornostjo. Delo vaditelja ni igra, v kateri s svojimi igralci zadovoljuje svoj ego. Mladi košarkarji so igralci s sanjami, zanimanjem, pričakovanjem, težavami ter drugimi najrazličnejšimi čustvi. Zato je naloga vaditelja, da jih vodi po pravi poti do želenega cilja.Vaditelj mora po zaporedju slediti vadbenemu načrtu. Na treninge hodi vedno ustrezno pripravljen. Navodila vaditelja morajo biti kratka in jasna, da otroci ne izgubijo prehitro zbranosti za poslušanje. Vaditelj mladih košarkarjev ne dela nikakršnih razlik med »boljšimi« in »slabšimi«.

Vaditelj mora govoriti s spreminjajočim ritmom in vmesnimi prekinitvami, ustrezno glasnostjo ter z različno intonacijo glasu. Trening je časovno omejen, zato mora vaditelj izbor vadbenih sredstev in njihovo odmero skrbno načrtovati. Vadbena sredstva naj menja šele takrat, ko jih otroci dobro osvojijo. Vadbena sredstva morajo ustrezati znanju in sposobnostim otrok. Vaditelj naj nova vadbena sredstva nazorno prikaže, saj jih bodo otroci lažje razumeli. Hkrati naj jih spodbudi, da ga bodo čim bolje posnemali. Vaditelj mora nenehno spodbujati posameznike in ekipo, in sicer na tekmi ali treningu. Četudi otrok stori kaj narobe oz. element izvede nepravilno, ga ne smemo grajati. Moramo mu na primeren način povedati, kaj ni naredil pravilno in mu hkrati pokazati, kako naj napako odpravi. Z otroki je potrebno biti potrpežljiv!

Vaditelji morajo imeti pozitiven odnos do svojih igralcev, jih spodbujati. Vedno morajo biti pripravljeni sprejemati nove odločitve in pokazati športnikom čim več možnosti za izkoriščanje znanja in potenciala. Tako kot do svojih igralcev morajo imeti pozitiven odnos do vseh udeležencev tekme ali treninga (sodniki, pomožni sodniki, trenerji, gledalci …). Vaditelj se mora zavedati, da so glavni akterji na igrišču OTROCI in se mora v skladu s tem tudi obnašati.

Sodelujoči pri projektu Igrive košarke

Mirko Jurjavčič, vodja projekta
Nina Rems, vodja projekta
Matej Likar, operativni vodja
Žiga Jug, operativni vodja
Blaž Bergant, operativni vodja
Jan Zavrtanik, operativni vodja
Urša Motoh, animator
Tadej Jug, animator
Jure Bolko, animator
Klara Rupnik, animatorka
Gašper Andrinek, animator

 


Fotogalerije
> Lenart - 26. maj 2011
> Korena - 2. junij 2011
> Hrastnik - 26. maj 2011
> Šentvid pri Grobelnem - 24. maj 2011
> Maribor - 22. maj 2011
> Maribor - 14. maj 2011
> Ljubljana - 12. maj 2011
> Ljubljana - 9. maj 2011
> Radeče - 7. maj 2011
> Ptuj - 6. maj 2011
> Maribor - 5. maj 2011
> Štore - 21. april 2011
> Sladki Vrh - 20. april 2011
> Ptuj - 10. marec 2011
> Ljubljana - 16. februar 2011
> Arhiv dogodkov

Dodatne informacije
> mirko.jurjavcic@kzs.si

Povezave
> E-šola košarke
> Fakulteta za šport
> Športna vadba
> Fundacija za šport