Igriva košarka - Razigran svet košarke
Igriva košarka po Sloveniji >> 
Igriva košarka po Sloveniji

Če želite, da bi Igriva košarka obiskala tudi vaš kraj, nas
kontaktirajte (mirko.jurjavcic@kzs.si) in ekipa vaditeljev
bo na domiselen način, s prirejenimi koši, približala to
plemenito igro otrokom v vašem kraju.

Junij 2011

11. Ljubljana (od 10:00 do 19.00) - Lunin festival
10. Logatec (od 8:00 do 12:00) - OŠ 8 talcev
      Logatec (od 17:00 do 19:00) - Narodni dom Logatec
9. Logatec (od 8:00 do 12:00) - OŠ Tabor
    Logatec (od 15:00 do 17:00) - VVZ Kurirček
8. Rogaška Slatina (ob 9:00) - OŠ Rogaška Slatina II
4. Lenart (ob 9:00) - OŠ Lenart - Foto
3. Zgornji Duplek (ob 9:00) - OŠ Zgornji Duplek
2. Duplek (ob 8:30) - OŠ Korena - Foto

Maj 2011

27. Maribor (ob 9:00) - OŠ Leona Štuklja
26. Hrastnik (ob 8:00) - OŠ Hrastnik - Foto
25. Pesnica pri Mariboru (ob 8:00) - OŠ Pesnica
24. Šentvid pri Grobelnem (ob 8:00) - OŠ Šentvid pri Grobelnem - Foto
22. Maribor (ob 15:00) - Atletski stadion Poljane Maribor - Foto
14. Maribor (ob 10:00) - OŠ Borci za severno mejo - Foto
12. Ljubljana (ob 9:25) - OŠ Maksa Pečarja - Foto
9. Ljubljana (ob 9:00) - OŠ Franceta Bevka - Foto
7. Radeče (ob 8:00) - OŠ Marjana Nemca - Foto
6. Ptuj (ob 8:30) - OŠ Olge Meglič - Foto
5. Maribor (ob 8:30) - OŠ Janko Padežnik & OŠ Tabor 1 - Foto

April 2011

21. Celje (ob 8:00) - OŠ Štore - Foto
20. Sladki Vrh (ob 8:00) - OŠ Sladki Vrh - Foto
19. Gorenja vas (ob 8:00) - OŠ Ivana Tavčarja

Marec 2011

10. Ptuj (ob 10:15) - OŠ Ljudski vrt Ptuj - Foto

Februar 2011

16. Ljubljana (ob 15:30) - OŠ Polje - Foto

Oktober 2010

22. Maribor (ob 8:30) - OŠ Bratov Polančičev - Foto
21. Podbočje (ob 8:30) - OŠ Podbočje in OŠ Jurija Dalmatina Krško - Foto
20. Sevnica (ob 8:00) - OŠ Sevnica - Foto
19. Sp. Idrija (ob 7:40) - OŠ Spodnja Idrija - Foto
18. Ljubljana (ob 13:00) - OŠ Ledina - Foto
15. Laško (ob 8:15) - OŠ Rimske Toplice - Foto
14. Maribor (ob 8:30) - OŠ France Prešeren - Foto
     Nova Gorica (ob 8:45) - PŠ Ledine - Foto
13. Celje (ob 8:45) - IV. OŠ Celje - Foto
     Nova Gorica (ob 8:15) - OŠ Ivana Roba Šempeter - Foto
12. Idrija (ob 7:50) - OŠ Idrija - Foto
     Nova Gorica (ob 8:00) - PŠ Vrtojba - Foto
11. Maribor (ob 8:15) - OŠ Franc Rozman Stane - Foto
8. Laško (ob 8:00) - OŠ Marjana Nemca Radeče - Foto
    Ajdovščina (ob 7:45) - OŠ Col - Foto
7. Maribor (ob 8:00) - OŠ Pesnica - Foto
    Ajdovščina (ob 7:45) - OŠ Šturje - Foto
6. Ljubljana (ob 8:30) - OŠ Božidarja Jakca - Foto
    Ajdovščina (ob 7:45) - PŠ Vipavski Križ - Foto
5. Škofja Loka (ob 8:00) - OŠ Cvetka Golarja - Foto
    Ajdovščina (ob 7:55) - PŠ Črniče - Foto
4. Škofja Loka (ob 8:00) - OŠ Žiri - Foto
    Ajdovščina (ob 7:45) - OŠ Dobravlje, podružnici Skrilje in Vrtovin - Foto
1. Kranj (ob 8:00) - OŠ Primskovo - Foto

September 2010

30. Slovenske Konjice (ob 8:00) - OŠ ob Dravinji - Foto
29. Slovenske Konjice (ob 8:00) - OŠ pod goro - Foto
28. Litija (ob 8:45) - OŠ Litija - Foto
27. Maribor (ob 9:00) - OŠ Franca Lešnika-Vuka - Foto
24. Laško (ob 8:00) - OŠ Debro - Foto
23. Maribor (ob 8:30) - OŠ Bojan Ilich - Foto
22. Kranj (ob 8:00) - OŠ Franceta Prešerna - Foto
21. Kranj (ob 8:45) - OŠ Naklo - Foto
20. Kranj (ob 8:00) - OŠ Bistrica - Foto
17. Podčetrtek (ob 8:00) - OŠ Podčetrtek - Foto
16. Laško (ob 8:00) - OŠ Primoža Trubarja - Foto
15. Črnomelj (ob 8:00) - OŠ Mirana Jarca - Foto
14. Črnomelj (ob 8:00) - OŠ Loka - Foto
13. Poljčane (ob 8:15) - OŠ Poljčane - Foto
11. Žalec (ob 10:00) - CVAR - O.Š. Trnava - Foto
10. Grosuplje (ob 9:30) - OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče - Foto
9. Grosuplje (ob 7:30) - OŠ Šmarje - Sap - Foto
8. Grosuplje (ob 7:30) - OŠ Škofljica - Foto
7. Grosuplje (ob 9:15) - OŠ Brinje Grosuplje - Foto
6. Grosuplje (ob 8:15) - OŠ Luisa Adamiča Grosuplje

Junij 2010

22. Šentilj (ob 9:15) - OŠ Rudolfa Maistra Šentilj - Foto
18. Logatec (ob 18:00) - Narodni dom - Foto
18. Logatec (ob 9:00) - OŠ Tabor - Foto
17. Logatec (ob 9:00) - OŠ 8 talcev Logatec, OŠ Rovte (ob 17:00) - Foto
15. Sežana (ob 9:00) - OŠ Srečka Kosovela - Foto
12. Ljubljana (ob 16:00) - Samsung ulična košarka - Kolosej - Foto
11. Kranj (ob 8:00) - OŠ Franceta Prešerna - Foto
10. Kranj (ob 8:20) - OŠ Simona Jenka - Foto
9. Kranj (ob 8:00) - OŠ Staneta Žagarja - Foto
8. Kranj (ob 8:00) - OŠ Orehek - Foto
7. Kranj (ob 8:00) - OŠ Jakoba Aljaža - Foto
5. Novo mesto (ob 12:00) - Samsung ulična košarka
4. Kranj (ob 8:00) - OŠ Stražišče - Foto
3. Kranj (ob 9:00) - OŠ Matije Čopa - Foto
2. Kranj (ob 9:00) - OŠ Predoslje - Foto

Maj 2010

31. Cerkno (ob 8:00) - OŠ Cerkno - Foto
29. Domžale (ob 10:00) - Dan mladih Radio Hit - Foto
28. Dobrna (ob 9:00) - OŠ Dobrna - Foto
26. Ljubljana (ob 12:00) - OŠ Maksa Pečarja - Foto
25. Ljubljana (ob 8:45) - OŠ Franceta Bevka - Foto
23. Maribor (ob 15:00) - Športna pomlad - Atletski stadion - Foto
21. Ljubljana (ob 9:00) - OŠ Murn Poljane - Foto
20. Haloze (ob 9:00) - OŠ Makole - Foto
19. Ptuj (ob 16:00) - Športna pomlad - Atletski stadion - Foto
18. Tolmin (ob 8:45) - OŠ Tolmin - Foto
17. Haloze (ob 9:00) - OŠ Majšperk - Foto
15. Laško (ob 15:00) - Festival družin
15. Šmarje (ob 10:00) - Dan športa treh generacij
14. Šmarje (ob 9:00) - OŠ Šmarje - Foto
13. Celje (ob 8:00) - 2. OŠ - Foto
12. Ljubljana (ob 9:00) - OŠ Sostro - Foto
11. Haloze (ob 9:00) - OŠ Cirkovce - Foto
10. Haloze (ob 9:00) - OŠ Kidričevo - Foto
7. Haloze (ob 9:00) - OŠ Videm - Foto
4. Haloze (ob 8:45) - OŠ Žetale - Foto

April 2010

23. Miklavž (ob 8:30) - OŠ Miklavž in vrtec - Foto
21. Celje (ob 9:00) - OŠ Hudinja - Foto
20. Celje (ob 9:00) - I. OŠ - Foto
19. Celje (ob 8:00) - OŠ Frana Roša
16. Celje (ob 8:00) - OŠ Frana Kranjca - Foto
15. Celje - Vojnik - Foto
14. Celje (ob 9:00) - IV. OŠ - Foto
13. Celje (ob 8:30) - OŠ Lava - Foto
12. Celje (ob 8:00) - III. OŠ - Foto
11. Maribor (ob 10:00) - dvorana Tabor - Foto

Oktober 2009

21. Ilirska Bistrica
20. Postojna (ob 8:30 na OŠ Antona Globočnika, v primeru dežja v dvorani)
19. Ilirska Bistrica
13. Pivka (ob 13:30 na stadionu, v primeru dežja v dvorani) - v sklopu Mini olimpijade - Foto
7. Vrhnika - Foto

September 2009

29. Trbovlje - Foto
28. Vrhnika - Foto
25. Vipavska dolina - Foto
24. OŠ Podnanos
23. OŠ Skrilje in OŠ Vipavski križ
21. OŠ Budanje
21. OŠ D. Bajca Vipava
22. OŠ Vrtovin in OŠ Črniče
18. Koper - Foto
17. Ajdovščina na OŠ Šturje - Foto
16. Ajdovščina na OŠ Dobravlje - Foto
15. Ajdovščina na OŠ D. Lokarja - Foto
14. Ajdovščina na OŠ Col - Foto
13. Nova Gorica
12. Vipava - Foto
11. Šentjur - Foto
11.Logatec - Foto
5. Koper - Foto

Julij 2009

20. Sevnica

Junij 2009

20. Grosuplje - Foto
19. Logatec - Foto
17. Sežana - Foto

Maj 2009

30. Besnica pri Kranju, Živ žav - Foto
24. Maribor, Atletski stadion Poljane - Foto
23. Slivnica pri Mariboru, Festival male košarke - Foto
21. Ptuj, Atletski stadion Ptuj - Foto
19. Maribor, Atletski stadion Poljane
18. Maribor, Trg svobode - Foto

 


Fotogalerije
> Lenart - 26. maj 2011
> Korena - 2. junij 2011
> Hrastnik - 26. maj 2011
> Šentvid pri Grobelnem - 24. maj 2011
> Maribor - 22. maj 2011
> Maribor - 14. maj 2011
> Ljubljana - 12. maj 2011
> Ljubljana - 9. maj 2011
> Radeče - 7. maj 2011
> Ptuj - 6. maj 2011
> Maribor - 5. maj 2011
> Štore - 21. april 2011
> Sladki Vrh - 20. april 2011
> Ptuj - 10. marec 2011
> Ljubljana - 16. februar 2011
> Arhiv dogodkov

Dodatne informacije
> mirko.jurjavcic@kzs.si

Povezave
> E-šola košarke
> Fakulteta za šport
> Športna vadba
> Fundacija za šport