Igriva košarka po Sloveniji >> 
Pravila so resnično enostavna

- ekipe so lahko moške, ženske ali mešane
- v primeru, ko se pri metu na koš žoga dotakne obroča - 1 točka
- v primeru zadetka pri metu na koš - 3 točke
- dovoljeno je dvoročno vodenje žoge
- z žogo v rokah je dovoljeno naredi 2 koraka
- igralni čas je individualno prilagojen

Pravila

Tekme igrive košarke potekajo prek celega igrišča, in sicer na dva koša. Igra se po sistemu »trije proti trem« (3:3). V primeru velikega igrišča ali velikega števila otrok v skupini (razredu) se dopušča opcijo »štirih proti štirim« (4:4). V primerih, ko želite k igri vključiti vse igralce (učence), pa je lahko glede na pravila število igralcev tudi večje. Ekipe so lahko moške, ženske ali mešane, brez kakršnih koli pravil ali omejitev, ki bi določale sestavo ekipe na igrišču.

Igralni čas je individualno prilagojen, ustavljanje le-tega pa ni predvideno v nobenem primeru. Časovna obdobja ali njihovo število lahko prilagodimo glede na celoten čas, ki ga imamo na razpolago pri izpeljevanju tekme ali na število prisotnih otrok.

Določanje števila doseženih točk

- V primeru, ko se pri metu na koš žoga dotakne obroča, gre za eno (1) točko,
- v primeru zadetka pri metu na koš tri (3) točke,
- za vsako osebno napako, bodisi nad igralcem z žogo ali brez nje, med raznimi fazami igre nasprotna ekipa dobi eno (1) točko ter še posest žoge.

Po vsaki doseženi točki mora ekipa, ki je v posesti žoge, to vrniti v igro izza čelne črte oz. izza črte, ki omejuje igrišče v točki, ki je najbližja mestu, kjer je bila storjena osebna napaka (če do te pride).

Po vsaki doseženi točki mora ekipa, ki je v posesti žoge le-to vrniti v igro izza čelne črte oz. izza črte, ki omejuje igrišče v točki, ki je najbližja mestu, kjer je bila storjena osebna napaka v primeru le-te.

Nekaj poenostavitev pravil igre

- Dovoljeno je dvoročno vodenje žoge,
- igralcu ali igralki, ki žogo vodi, je dovoljeno vodenje prekiniti in ga nadaljevati brez sankcij,
- igralec ali igralka, ki je v posesti žoge, lahko z njo v rokah naredi dva (2) koraka,
- omejitve števila osebnih napak ni,
- bonus napak za ekipo ni predviden,
- minute odmora in menjave med igro niso predvidene (tista trojka, ki igralno obdobje začne, igra celotno obdobje do konca),
- menjava igralca v igrišču je dovoljena samo po koncu vsakega igralnega obdobja, in sicer upoštevajoč principe male košarke, ki zagotavljajo vsem sodelujočim najmanj eno obdobje igre, nihče pa ne sme igrati več kot dve (2) igralni obdobji.

 


Fotogalerije
> Lenart - 26. maj 2011
> Korena - 2. junij 2011
> Hrastnik - 26. maj 2011
> Šentvid pri Grobelnem - 24. maj 2011
> Maribor - 22. maj 2011
> Maribor - 14. maj 2011
> Ljubljana - 12. maj 2011
> Ljubljana - 9. maj 2011
> Radeče - 7. maj 2011
> Ptuj - 6. maj 2011
> Maribor - 5. maj 2011
> Štore - 21. april 2011
> Sladki Vrh - 20. april 2011
> Ptuj - 10. marec 2011
> Ljubljana - 16. februar 2011
> Arhiv dogodkov

Dodatne informacije
> mirko.jurjavcic@kzs.si

Povezave
> E-šola košarke
> Fakulteta za šport
> Športna vadba
> Fundacija za šport